top of page

Normativa

La present pàgina web és la única pàgina oficial de la casa rural La Ponsa, no fent-se responsable de les dades que puguin aparèixer en altres webs.​ Realitzar una reserva a La Ponsa comporta acceptar les condicions i normativa que s’exposa a continuació.

Política de reserves i cancel·lació

S’admeten reserves a través del la pestanya CONTACTE de la pròpia pàgina web i via e-mail.

Per formalitzar la reserva cal avançar una bestreta de mínim el 30% de l’import de la reserva mitjançant transferència bancària.

La reserva no serà vàlida fins que hi hagi la transferència realitzada i s’hagi enviat un e-mail de confirmació.

L’import que resti pendent es liquidarà a l’entrega de claus mitjançant pagament en efectiu o fins a tres dies abans mitjançant transferència bancària.

 

Cancel·lacions: La persona usuària té dret a cancel·lar la reserva confirmada, sense cap penalització, sempre que es compleixi el següent:

 • Si la cancel·lació es produeix abans dels 45 dies naturals anteriors de la data d’entrada tindrà el dret a recuperar l’import avançat en concepte de paga i senyal menys les despeses i gestió de cancel·lació*.

 • Fins al mes abans de la data de la reserva, 30 dies naturals anteriors, es retornarà el 50% de la paga i senyal menys les despeses i gestió de cancel·lació*.

 • Fins als 15 dies abans de la data de la reserva, 15 dies naturals anteriors, es retornarà el 20% de la paga i senyal menys les despeses i gestió de cancel·lació*.

 • Si la cancel·lació es produeix dins els 15 dies anteriors de la data d’entrada donarà lloc a la pèrdua de la quantitat avançada com a paga i senyal.

 • La cancel·lació efectuada per l’usuari dintre dels 10 dies anteriors a la data d’arribada dóna lloc a les següents penalitzacions**:

  • Reserva per dos o menys dies, càrrec del preu total de l’estada.

  • Reserva per més de dos dies i fins a set dies, el 35% del preu total d’estada.

  • Reserva per més de set dies, el 25% del preu total d’estada.

 

* Despeses i gestió de cancel·lació = 50€

** Les anteriors penalitzacions no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per causa de força major, degudament acreditada.

 

Hi ha la possibilitat de no perdre el 30% de paga i senyal fora de termini, fent un canvi de dates, sempre segons la disponibilitat de la casa. El canvi de dates de la reserva s’haurà de sol·licitar per escrit via e-mail o a través de la pròpia pàgina web.

En el cas de marxar de l’establiment abans del període reservat, no es retornarà cap quantitat del total de la reserva.

​La cancel·lació s’ha de comunicar via e-mail: laponsarefugirural@gmail.com

​La devolució de l’import de la reserva, si és el cas, es realitzarà mitjançant transferència bancària fins a 10 dies desprès de la seva notificació.

La penalització es cobrarà mitjançant rebut bancari al número de compte facilitat pel client fins a 5 dies desprès de la seva notificació.

Informació addicional

La casa disposa de cuina totalment equipada amb plats, gots i coberts per a tots els ocupants. Disposa també de paelles, olles, estris de cuina, forn, microones, torradora, cafetera, termo, minipimer, exprimidor de taronges, colador, ratllador, fustes de tallar, ganivets, etc.

També s’ofereixen productes de neteja (rentaplats i neteja terres), baietes, fregalls i draps de cuina.

Es disposa de roba de llit i tovalloles eixuga mans. Les de dutxa i piscina no estan incloses.

S’ofereix un cabàs de llenya per la barbacoa i llar de foc del menjador. Si el client ho creu convenient en pot portar més. Es disposen de pinces llargues per a la barbacoa i estris de la llar de foc.

La propietat no es fa responsable de cap tipus d’objecte personal i/o de valor, ni de vehicles propietat del client que es puguin trobar a la casa durant l’estada contractada, ni de la seva pèrdua, desaparició i/o robatori.

Els clients seran els únics responsables de fer-se càrrec dels seus actes així com de tenir cura dels infants i vigilar-los en tot moment. La propietat no es fa responsable del comportament i/o actuacions dels hostes.

Els ocupants es fan responsables de mantenir la casa correctament tancada en la seva absència.

La propietat es reserva el dret de no acceptar o anular estàncies que no compleixin les normatives de convivència i les de la casa, en qualsevol moment, sense la possibilitat de reemborsament.

Al facilitar les vostres dades personals aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a laponsarefugirural@gmail.com

 

La casa rural La Ponsa agrairà qualsevol suggeriment que puguin oferir per poder fer més agradable les seves futures estàncies i per millorar el servei que s’ofereix.

Altres polítiques de l'establiment

Horari: L'horari d'entrada i el de sortida serà el que sol·liciti el client, si no s’informa del contrari. La propietat es reserva el dret a demanar un horari concret d’entrada o de sortida.

Animals: Estan permesos els animals de companyia dins del recinte de la casa i a l’interior de la mateixa sempre i quan respectin les instal·lacions i es retorni la casa i exteriors degudament nets. S’ha de notificar en el moment de la reserva que també es portaran animals de companyia. El client es farà responsable de qualsevol incidència, accident o desperfecte que puguin ocasionar.

Hostes: És obligat facilitar les dades de totes les persones que s’allotjaran en l’establiment: nom i cognoms, número de DNI i data de naixement.

No es permet l’entrada a la casa, ni exteriors de la mateixa, ni al recinte de la piscina de La Ponsa, d’aquelles persones que no estiguin allotjades ni registrades en l’establiment. No s’admeten visites.

No es podrà excedir la capacitat contractada de l’allotjament. Sota cap concepte es permetran més persones de les contractades, sense prèvia comunicació via e-mail laponsarefugirural@gmail.com. Si el número de clients sobrepassa la capacitat d’acollida, el propietari podrà exigir una compensació econòmica o la no devolució de la fiança.

L’establiment té reservat el dret d’admissió.

Fiança

Realitzar una reserva a La Ponsa comporta acceptar que els danys causats pels usuaris del establiment es deduiran de l’import de la fiança així com complir que s’ha de deixar la casa en les mateixes condicions que a l’entrega de claus i complir la normativa específica de la casa.

En el moment de l’entrega de claus s’ha de dipositar en efectiu un import de 350€ en concepte de fiança, a no ser que s’indiqui el contrari. Es pot dipositar fins a 3 dies abans mitjançant transferència bancària. En el cas que els danys causats pel client superin la quantitat entregada com a concepte de fiança, el client haurà d’abonar la diferència.

A continuació s’indica la normativa que és de compliment obligatori per tal de poder retornar la fiança sense inconvenient.

La devolució de la fiança es realitzarà en efectiu en el moment de sortida de la casa o bé mitjançant transferència bancària fins als 5 dies següents al de sortida de l’establiment.

Normativa:

 • No es permet fumar dins de l’habitatge.

 • No malmetre res de la casa, exteriors i piscina, mobiliari, utensilis, instal·lacions, equipaments... i si és el cas que hi ha algun incident, comunicar-ho abans de deixar la casa als responsables de la mateixa. Es descomptarà de la fiança l'import d'allò malmès.

 • Deixar el terra, el menjador, la cuina, els lavabos i els dormitoris adequadament nets (això inclou que els llits no estiguin més bruts que del propi ús) així com també els exteriors i la zona de piscina.

 • Recollir totes les deixalles i deixar-les amb bosses dins de la caixa de fusta del costat de la casa. S’ha de separar el vidre de la resta de rebuig.

 • No moure el mobiliari, i en el cas que així es faci deixar-lo en el mateix lloc on s’ha trobat a l’arribada.

 • S’ha de respectar la convivència amb l’entorn i el descans.

 • No es pot utilitzar cap amplificador ni altaveu de música que no sigui el que hi ha a la casa.

 • Fer un ús responsable de les instal•lacions.

 • Deixar la zona de la piscina i voltants adequadament nets. 

 • No entrar al recinte de piscina amb les sabates brutes (fang, altres...)

 • No llençar objectes, pedres, brossa a dins de l'aigua ni en el recinte de la piscina.

 • No es pot gastar més aigua de l'estrictament necessària.

 • S’ha de respectar l’entorn i els valors naturals evitant actuacions imprudents o irrespectuoses amb la flora i fauna.

 • No està permès l’ús de material pirotècnic ni la realització de fogueres degut a la localització en terreny boscós.

 • No està permès l’ús de la casa ni el seu entorn per qualsevol altre tipus d’activitat diferent a la pactada a la reserva. Tampoc es podran realitzar activitats o conductes contraries a la higiene o normal convivència o que atemptin contra l’ordre públic.

 • No es permeten visites ni es poden allotjar més persones de les contractades en la reserva de l’allotjament.

bottom of page